کپی رایت

قوانین کپی رایت بخدانید

 

۱- انتشار مطالب وبسایت بخدانید حتی اگر منبع اصلی ای غیر از بخدانید داشته باشند باید با ذکر منبع بخدانید در کنار دیگر منابع باشد به دلیل اینکه تمامی مطالب در بخدانید با مطلب اصلی در سایت اصلی ویرایش یافته اند.

 

۲- مطالبی که در بخدانید قرار میگیرند ،سه نوع است

 

  1. تولیدی در فارسی (ترجمه شده از سایت های خارجی توسط بخدانید)
  2. دارای منبع مشخص (سایت هایی که دارای دامین اختصاصی بوده و در ساماندهی ثبت گردیده اند.)
  3. دارای منبع یا منابع نامشخص که در بخش منابع «اینترنت» ذکر میگردد. (سایت ها و وبلاگ هایی که دامین اختصاصی ندارند و روی یک دامین عمومی هستند و در سامندهی ثبت نگردیده اند.)
موبایلتو شارژ کن