دسته بندی :

بخند :))

بخند ۸ :))

زنی موبایل شوهرش رابرداشت شروع به گرفتن شماره ی خودش کرد. باتعجب دیدکه شماره اش بنام (نکبت2)ذخیره شده.…

بخند ۷ :))

یعنی‌ اگه رو نوشابه نمی نوشتن “خنک بنوشید” ، من میجوشوندم بعد میخوردم !!! یه گوسفند رو سوار یه پورشه…

بخند ۶ :))

از بچگی دوست داشتم رو پل صراط پوست موز بندازم !!! ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﻣﺎﻏﺖ ﻭ ﻣﯿﮕﻦ “…

بخند ۵ :))

ترجیح میدم تنها باشم و افسوس بخورم … تا این اینکه افسوس باشم و تنها بخورم 😐 اِع اشتباه شد! یه لحظه صبر کنید…

بخند ۴ :))

طرف رفته خواستگاری بابای عروس با لپ تاپ اومده می گه جوان، من اهل تحقیقات محلی و اینا نیستم، یوزر پسورد فیسبوکت…

بخند ۳ :))

تمام لطبفه های زیر به طور اختصاصی توسط بخدانید از سایت های خارجی ترجمه گردیده اند ،بنابراین اشتراک و کپی برداری از…

بخند :)) ۲

بخند در بخدانید لطیفه هایی با ترجمه اختصاصی بخدانید آنهایی که در انتهایشان * دارند چرا باید…

بخند:)

تو خیابون با تلفن حرف میـزدم تو پارک یه آقاهه از بغلم داشت رد میشد... با تلفن گفتم من اونو زنده میخوام صبر…
موبایلتو شارژ کن