آرشیو ماهانه

اردیبهشت ۱۳۹۷

بخند ۶ :))

از بچگی دوست داشتم رو پل صراط پوست موز بندازم !!! ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﻣﺎﻏﺖ ﻭ ﻣﯿﮕﻦ “…

بخند ۵ :))

ترجیح میدم تنها باشم و افسوس بخورم … تا این اینکه افسوس باشم و تنها بخورم ? اِع اشتباه شد! یه لحظه صبر کنید…