آرشیو ماهانه

مرداد ۱۳۹۶

لطیفه ۳

اقا من یه کشف بزرگی کردم : حرف R همون حرف P هست فقط خسته بوده پاهاشو باز کرده ! حرف Z همون حرف N هست فقط خوابیده…